UČITAVA SE

Kukuruz šećerac

SENTINEL F1

Superslatki šećerac kojeg odlikuje odličan kvalitet klipova u različitim uslovima uzgoja. Najpopularniji hibrid kod nas.

Dužina vegetacije: 82-84 dana
Dužina klipa: 17-19 cm
Broj redova: 16-18
Visina biljke: 190-200cm
Pakovanje: 5000sj.

SUNDANCE F1

Najraniji hibrid šećerca, vrlo zahvalan za uzgoj, koji posjeduje normalnu slatkoću i veoma je tražen za korišćenje u svježem stanju i za preradu.

Dužina vegetacije: 68-70 dana
Dužina klipa: 17-19cm
Broj redova: 14-16
Visina biljke: 170cm
Pakovanje: 1kg

TURBINE SH2 F1

Superslatki rani hibrid za potrošnju u svježem stanju. Ujednačeni klipovi ispunjeni zrnima od baze pa sve do vrha.

Dužina vegetacije:70-72 dana

Dužina klipa:18-20cm

Broj redova:16-18

Pakovanje: 5000sj.

LISKAM SH2 F1

Hibrid za raniju i kasniju proizvodnju. Dosta prilagodliv hibrid nove generacije superslatkih šećeraca.

Dužina vegetacije: 75-78 dana

Dužina klipa:20-22 cm

Broj redova:16-18

Pakovanje: 5000sj.

BONANZA F1

Novi hibrid lijepog i kvalitetnog klipa, robusne biljke koja obrazuje dva upotrebljiva klipa. Namijenjen je za sviježu potrošnju i preradu.

Dužina vegetacije: 80-85 dana
Dužina klipa: 20-22cm
Broj redova: 16-18
Visina biljke: 200cm
Pakovanje: 1kg