UČITAVA SE

RASHIDA

 • Vrlo atraktivna sjajna pokožica
 • Visok prinos
 • Dobar sadržaj suve materije
 • Pogodan za pomfrit
 • Dobra otpornost na krastavost
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja AB – Blago tvrdo
 • Ranostasnost: 55 Kasna
 • Prinos: 119 Veoma visok
 • Veličina krtola: 86 Veoma krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Žuta
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 68 Srednje
 • Nicanje: 65 Sporo
 • Osjetljivost na Metribuzin: 73 Blago osjetljiv
 • Razvoj habitusa: 75 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 15 Vrlo osjetljiv
 • Poremećaj malog krompira 86 Nije osjetljiv
 • Suva materija / Skrob: 19,1% / 13,3%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 348 / 1,074
 • Prstenasta pjegavost: 93 Tolerantna
 • Plamenjača lista: 49 Osjetljiv
 • Plamenjača krtole: 62 Osjetljiv
 • Alternaria: 67 Blago osjetljiva
 • Obična krastavost: 70 Blago osjetljiv
 • Prašna krastavost: 65 Blago osjetljiv
 • PVY: 17 Veoma osjetljva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 PCN otpornost
VRIJEDNOST 9 3
FYSIO F1 F2 F6 F18 Bolest krtole
VRIJEDNOST 3 5 5 1
GUSTINA SADNJE:
 • Tržište: 40-70 mm.
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28/35 50.000 27 22 cm
35/55 42.000 32 26 cm
55/65 36.000 37 31 cm
 • Dubina sadnje: 3 cm dublje od standarda.
 • Za precizno računanje proveritti broj krtola.

ĐUBRIVO

 • Količine đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 200 kg N/ha uključujući azot u zemljištu.
 • Primjeniti 2/3 prije/tokom sadnje, 1/3 kao top dressing.
 • Kalijum i fosforom primjeniti u standardnim dozama.
GENERALNE INSTRUKCIJE ZA GAJENJE
Prije sadnje i sadnja
 • RASHIDA ima srednje mirovanje klice.
 • Prije sadnje, sjeme treba aklimatizovati.
 • RASHIDA se može gajiti na svih tipovima zemljišta
 • Objezbediti visok i pravilan banak kako bi se izbjegle zelene krtole.

Tokom vegetacije

 • Nicanje je ujednačeno  s razvojem zelene mase.
 • RASHIDA ima dobru otpornost na metribuzin (Sencor).
 • Redovno i preventivno koristiti funngicide.

Desikacija i vađenje

 • Budite sigurni da je usjev sazreo prije uništavanja cime. Ovo obezbjeđuje veću suvu materiju.
 • Oguljena pokožica negativno utiče na skladištenje.
 • RASHIDA je osjetljiva na modrice i mehanička oštećenja

Skladištenje

 • RASHIDA ima srednje mirovanje klice, i može se skladištiti prvih nekoliko mjeseci poslije vadjenja.
 • Dobro se skladišti na konstantnoj temperaturi.