UČITAVA SE

Paradajz

LOARA F1

Nova generacija pink paradajza. Čvrsti krupni plodovi odlinčnog ukusa, lijepe boje. Odličan za dugotrajno skladištenje. Jako dobra unutrašnja struktura bez prisustva bijelih rubova.

Prosječna težina ploda: 300-350g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR:Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2

IR:Ma ; Mi ; Mj

KONGO F1

Novi visoki pink sljivar. Oblik plodova je ovalni.Plodovi su ujednačeni i vrlo ukusni. Odličan paket otpornosti.

Prosječna težina ploda: 220-250g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR:Fol:0,1,2 ; Lt ; Pf:A,B,C,D,E ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2

IR:Ss ; TSWV:T0 ; Ma ; Mi ; Mj

CANOVA F1 (HMC 44099)

Tamno crvena boja plodova odlične strukture. Vrlo dobro zametanje ujednačenih plodova.

Prosječna težina ploda: 250-300g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR:ToMV ;  V ;  Fol:0,1 ;  For ; Pf (A,B,C,D,E)

IR:TSWV:0 ;  M ;  TYLCV ;  Ol

DYNO F1

Sve više zastupljen hibrid na našim poljima. Odličan rodni potencijal i ukus.

Prosječna težina ploda: 150-180g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR:Fol:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:1,2,3 ; Pst

IR:Ma ; Mi ; Mj

ALLIANCE F1

Niski hibrid odlične otpornosti na bolesti. Robusna biljka sa snažnim korjenovim sistemom daje veliki broj ujednačenih plodova.

Prosječna težina plodova je 220-250g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR: Fol:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0

IR:Ss ; TSWV:T0 ; Ma ; Mi ; Mj

HECTOR F1

Hibrid paradajza namijenjen za uzgoj na otvorenom prostoru. Plodovi su krupni, ujednačeni i vrlo ukusni.

Otpornost na bolesti (HR/IR)

Prosječna težina ploda: 250-300g

HR:Fol:0,1 ; Va:0 ; Vd:0

IR:Ss ; Ma ; Mi ; Mj

BELLE F1

Hibrid paradajza koji se lako razvija. Plodovi su jednoobrazni, okruglog oblika i dostižu 200-220gr. Boja plodova je sjajna i intenzivno crvena. Biljka je poluotvorena i ima dovoljnu masu listova kako bi omogućila kontinuirano i uravnoteženo podnošenje novih plodova i stresnih situacija. Pogodan za skladištenje.

Prosječna težina ploda: 200-220g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR: ToMV/Va/Vd/Fol:0,1

BERBERANA F1

Rani hibrid, visokog porasta, poluotvorenog habitusa, krupnih i mesnatih plodova sa dobrom ujednačenošću. Prosječna težina plodova 220-250gr. Odličnog ukusa, izuzetne boje i pravilnog oblika i veličine, što uz visoku otpornost bolesti, a naročito na sivu trulež čini ovaj hibrid posebno atraktivnim. Gaji se isključivo na jedno stablo.

Prosječna težina ploda: 250-300g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR:ToMV:0-2 / Ff:A-E / Va:0 / Vd:0 / Fol:0,1

IR:TSWV / Ma / Mi / Mj

BURAN F1

Snažnog porasta, jakog vegetativnog vrha i poluotvorenog habitusa. Plodovi su mesnati, sjajni i kvalitetni prosječne težine 220-230gr. Pogodan za gajenje u plastenicima sa grijanjem ali i za drugu sjetvu. Posjeduje povećanu tolerantnost na bolesti i nematode. Posebno dobre rezultate postiže u visokim tunelima sa duplom folijom i bočnim otvaranjem i na površinama sa čestim gajenjem paradajza i pojavom bolesti.

Prosječna težina ploda: 220-250g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR:ToMV / Ff.A-E / Va / Vd / Fol:0,1

SAKURA F1

Hibrid cherry paradajza, snažnog, otvorenog tipa porasta, ali kompaktne biljke sa relativno kratkim internodijama. Zameće veliki broj udvojenih, vrlo dugih, pravilnih cvjetnih grana, sa okruglim, čvrstim, lijepo obojenim i vrlo ukusnim i aromatičnim plodovima prosječne mase 15-20gr, koji nisu skloni pucanju. Odlikuje ga izražena ranostasnost i visoki prinosi.

Prosječna težina ploda: 15-20g

Otpornost na bolesti (HR/IR)

HR:ToMV / Ff:A-E / Fol:0,1

IR:Ma / Mi / Mj / Si