UČITAVA SE

CAMELIA

 • Krupne krtole
 • Vrlo atraktivna sjajna pokožica
 • Dobra otpornost na krastavost
 • Dobra otpornost na prstenastu pjegavost
 • Visoka otpornost na Yn-virus
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja AB – Blago tvrdo
 • Ranostasnost: 68 Srednje rana
 • Prinos: 109 Visok
 • Veličina krtola: 83 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Tamno žuta
 • Boja pokožice: Tamno žuta
 • Period mirovanja klice: 102 Veoma dugo
 • Nicanje: 65 Sporo
 • Osjetljivost na Metribuzin: 79 Blago osjetljiv
 • Razvoj habitusa: 75 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 9 Blago osjetljiv
 • Poremećaj malog krompira 88 Nije osjetljiv
 • Suva materija / Skrob: 18,2% / 12,4%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 330 / 1,07
 • Prstenasta pjegavost: 99 Tolerantna
 • Plamenjača lista: 57 Blago osjetljiv
 • Plamenjača krtole: 71 Blago osjetljiv
 • Alternaria: 63 Blago osjetljiva
 • Obična krastavost: 67 Blago osjetljiv
 • Prašna krastavost: 63 Blago osjetljiv
 • PVY: 97 Otporna
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 PCN otpornost
VRIJEDNOST 9 4
FYSIO F1 F2 F6 F18 Bolest krtole
VRIJEDNOST 9 5 5 1

 

GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28/35 47.500 28 23
35/55 42.000 32 26
55/65 36.000 37 31
 • Dubina sadnje: standardno.
 • Za precizno računanje uvijek provjeriti broj krtola.
ĐUBRIVO
 • Količine đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 200 kg N/ha uključujući azot u zemljištu.
 • Azot (N): 100% u poređenju sa drugim srednje ranim sortama.
 • Primjeniti 2/3 prije/tokom sadnje, 1/3 kao top dressing.
 • Kalijum i fosforom primjeniti u standardnim dozama.
 • Folijarna đubriva s mikroelementima mogu se kombinovati sa fungicidima protiv plamenjače.
GENERALNE INSTRUKCIJE ZA GAJENJE
Prije sadnje i sadnja
 • Camelia ima dug period mirovanja klice.
 • Omogućite sjemenu da se prilagodi na lokalne vremenske uslove.
 • Preporučuje se tretman krtola / zemljišta protiv Rhizoctonia, srebrene krastavosti i drugih zemljišnih bolesti.Tretiranje zemlje Azoxystrobine pokazuje dobre u prevenciji protiv mnogih gljivičnih oboljenja.
 • Camelia se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Obezbjediti visok i pravilan banak kako bi se izbjegle zelene krtole.
 • Camelia se može saditi s malim klicama (white buds), ali dobro naklijavanje može unaprijedit usjev.

Tokom vegetacije

 • Nicanje je ujednačeno  s razvojem zelene mase.
 • Camelia ima dobru otpornost na metribuzin (Sencor).
 • Tretirati preparatima protiv alternarije koji djeluju na Alternaria solani i Alternaria alternata.
 • Camelia je prilično otporna na prstenastu pjegavost gomolja (TRV – Tobacco rattle virus).

Desikacija i vađenje

 • Budite sigurni da je usjev sazreo prije uništavanja cime.
 • Samo dovoljno sazreo usjev će se skadištiti dugo.
 • Vađenje krompira se preporučuje na temperaturi ispod 25°C.
 • Da bi očuvali svijetlu i glatku koru, gomolji ne smije predugo ostati u zemlji nakon desikacije.
 • Camelia je prilično osjetljiva na modrice, obratiti pažnju na visinu sa koje krompir pada pri vađenju.

Skladištenje

 • Camelia ima dug period mirovanja klice.
 • Ne skladištiti na temperaturi nižoj od 4°C.
 • Temperaturu smanjivati 0,5-0,7 stepeni dnevno, ne nižu od 4°C skladišta.
 • Ventilirati redovno i kratko, radi prevencije akumulacije CO2.
 • Camelia ima dug period mirovanja klice, moguće dugotrajno skladištenje na nižim temperaturama bez upotrebe inhibitora klijanja.