UČITAVA SE

CARRERA

 • Pogodna za rano vađenje
 • Krupne krtole
 • Veoma atraktivna sjajna pokožica
 • Uniforman oblik i veličina krtola
 • Ranostasnost
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja: AB – Blago tvrdo
 • Ranostasnost: 77 Rana
 • Prinos : 99 Prilično visok
 • Veličina krtola: 86 Veoma krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 6-8
 • Boja mesa nakon kuvanja: Žuta
 • Boja pokožice: Žuta
 • Plodovi: i Nekoliko
 • Period mirovanja klice: 55 relativno kratak
 • Nicanje: 68 Normalno
 • Osjetljivost na Metribuzin: 65 Osjetljiv
 • Razvoj habitusa: 63 Srednji
 • Unutrašnje modrice: 10 Blago osjetljiv
 • Poremećaj malog krompira: 41 Priličo osjetljiv
 • Suva materija/Skrob: 17 % / 11,2%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 305 / 1,064
 • Prstenasta pjegavost: 70 Blago osjetljiv
 • Plamenjača lista: 50 Osjetljiv
 • Plamenjača krtole: 66 Blago osjetljiv
 • Alternaria: 59 Blago osjetljiv
 • Obična krastavost: 60 Blago osjetljiv
 • Prašna krastavost: 59 Blago osjetljiv
 • PVY: 16 Vrlo osjetljiv
 • Yntn tolerancija krtole: 89 Blago ojsetljiv
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 PCN otpornost
VRIJEDNOST 9 8
FYSIO F1 F2 F6 F18 Bolest krtole
VRIJEDNOST 1 1 8 1

GUSTINA SADNJE:
 • Tržište: 40-65 mm.
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28/35 75.000 18 16 cm
35/55 54.000 25 21 cm
55/65 42.000 32 26 cm
 • Dubina sadnje: 3 cm dublje od standarda.
 • Uvijek proveriti broj krtola za precizno računanje.
 • Sječenje velikih krtola nije preporučljivo.
ĐUBRIVO
 • Količine đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 120% u poređenju sa drugim ranim sortama.
 • 4/5 pre/prilikom sadnje, 1/5 kao top dressing.
 • CARRERA je osjetljiva na nedostatak minerala, koristiti mikro elemente.
 • Mangan i magnezijum podstaćiće snažniji habitus i preventivno uticati na prerano uginuće.
 • Na lakšim zemljištima, preporučuje se dodatna aplikacija preparatom na bazi Bora.
 • Obezbediti konstantnu dostupnost vode i hraniva.
 • Stagnacija prilikom intenzivnog porasta može dovesti do pucanja krtola
GENERALNE INSTRUKCIJE ZA GAJENJE
Prije sadnje i sadnja
 • CARRERA ima standardan period mirovanja klice.
 • Apikalnnu klicu treba odstraniti, saditi sa malim klicama.
 • Preporučuje se tretman krtole/zemljišta protiv Rizoktonije, srebrne krastavosti i drugih zemljišnih bolesti. Azoxystrobin za zemljišnu aplikaciju daje dobre rezultate.
 • Najbolji kvalitet postiže se na plodnim srednje teškim glinovitim zemljištima.
 • Kada se sadi u tešku zemlju, potrebna je dobra struktura zemljišta.

Tokom vegetacije

 • Osrednji razvoj nadzemne mase, primjeniti visoke doze azota.
 • Upotreba Metribuzina preporučuje se prije nicanja. Ako se koristi nakon nicanja, koristiti manje doze uz obaveznu primenu biostimulatora.
 • Vremenski uslovi imaju uticaj na efikasnost metribuzin-a, prilagoditi doze vremenskim uslovima.
 • Redovno navodnjavanje smanjuje rizik od pucanja krtola.
 • Za brže formiranje pokožice, limitirati navodnjavanje u drugom djelu vegetacije.
 • Redovno i preventivno upotrebljavati funngicide protiv plamenjače
 • CARRERA je osetljiva na Alternariu. Početi sa tretmanima u vrijeme cvjetanja.
 • Koristiti proizvode sa efektom na Alternaria solani and Alternaria alternata.
 • U drugom djelu vegetacije, koristiti fungicide sa efektom na krtolu (antisporulanti).

Desikacija i vađenje

 • CARRERA rana sorta, desikacija se odvija bez problema.
 • CARRERA se lako odvaja od klice.
 • Radi prevencije Fusariuma kasnije u skladištu, izbegavati oštećenja pri vađenju.
 • Krtole rastu velike. Vaditi i skladištiti sa pažnjom kako bi se izbegla oštećenja i modrice.

Skladištenje

 • CARRERA je rana sorta, skladištenje maksimalno 5 meseci nakon vađenja.
 • Nakon vađenja pri dobrim uslovima, može se brzo hladiti nakon zarastanja rana.
 • Izbjegavati dehidraciju, hladiti sa malim razlikama u temperaturi proizvoda i vazduha za hlađenje.
 • Za skladištenje duže od tri mjeseca, neophodna je kontrolisana temperatura.
 • Temperaturu obarati 0,5 – 0,7 stepeni dnevno do stabilne vrednosti, ne niže od 5°C.
 • Regularno kratko ventiliranje je neophodno, radi prevencije akumulacije CO2.
 • Svaka promjena temperature, kombinovana sa kondenzacijom, rezultiraće klijanjem kao i rizikom od pojave srebrne krastavosti.