UČITAVA SE

EVORA

 • Krupne krtole
 • Dobar prinos
 • Dobra adaptacija
 • Dobra suva materija
 • Otporna na krastavost
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja AB – Blago tvrdo
 • Ranostasnost: 67 Srednje rana
 • Prinos: 109 Visok
 • Veličina krtola: 83 Krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 9-11
 • Boja mesa nakon kuvanja: Krem
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 74 Dug
 • Nicanje: 74 Normalno
 • Osjetljivost na Metribuzin: 72 Blago osjetljiv
 • Razvoj habitusa: 75 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 7 Blago osjetljiv
 • Poremećaj malog krompira 25 Osjetljiv
 • Suva materija / Skrob: 18,9% / 13%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 343 / 1,073
 • Prstenasta pjegavost: 91 Otporna
 • Plamenjača lista: 48 Osjetljiv
 • Plamenjača krtole: 74 Blago osjetljiv
 • Obična krastavost: 57 Blago osjetljiv
 • Prašna krastavost: 5 Blago osjetljiv
 • PVY: 15 Veoma osjetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 96 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 PCN otpornost
VRIJEDNOST 1 1 3 3
FYSIO F1 F2 F6 F18 Bolest krtole
VRIJEDNOST 3 3 3 1

GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28/35 47.500 28 23 cm
35/55 42.000 32 26 cm
55/65 37.000 36 30 cm

Dubina sadnje: standardno

ĐUBRENJE
 • Količine đubriva prilagoditi anallizi zemljišta.
 • Azot (N): 230 kg N/ha uključujući količine u zemljištu.
 • EVORA je osjetljiva na nedostatak mikroelemenata.
 • Folijarna ishrana se može kombinovati zajedno sa fungicidima.
 • Aplicirati magnezijum pred cvjetanje.
GENERALNE INSTRUKCIJE ZA GAJENJE
Prije sadnje i sadnja
 • EVORA ima relativno dug period mirovanja klice.
 • Naklijavanje će pomoči biljci da se brže razvija.
 • Preporučuje se toplotni tretman kako bi se prekinulo mirovanje klice.
 • Uklanjanje klica će povećati rizik od pojave poremećaja malog krompira.
 • EVORA se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Saditi u toplu zemlju, ne previše rano.

Tokom vegetacije

 • Nicanje je normalno uz kasniji dobar razvoj nadzemnog djela biljke.
 • EVORA je osjetljiva na Alternaria-u. Početi sa tretmanima u cvetanju.
 • Koristiti fungicide koji deluju na Alternaria solani i Alternaria alternata.
 • Redovno i preventivno koristiti fungicide.

Desikacija i vađenje

 • EVORA rano formira pokožicu i krtole se lako odvajaju od ostatka biljke.
 • Za glatku pokožicu, vađenje obaviti u optimalnom roku nakon desikacije.
 • Oštećenja nastala tokom vađenja povećaće rizik od infekcije Fusarium-a.

Skladištenje

 • Nakon vađenja zalječiti ranice na krtolama, EVORA je osjetljiva na Fusarium.
 • Nakon vađenja osušiti i održavati suve uslove kao prevenciju srebrne krastavosti.
 • EVORA je blago osjetljiva na Phoma-u and Fusarium.
 • Tokom skladištenja izbjeći kondenzaciju.