UČITAVA SE

Sjemenski krompir “HZPC”

HOLCORN D.O.O. ekskluzivni distributer sjemenskog krompira firme HZPC. HZPC je holandska kompanija, svetski lider u razvoju novih sorata, proizvodnji i prodaji sjemenskog krompira.HZPC kao međunarodna kompanija sa više od sto godina iskustva na polju krompira, ima 370 zaposlenih u 19 zemalja. 80% proizvodnje sjemenskog krompira u Holandiji izvozi se u preko 80 zemalja. HZPC posjeduje modernu selekcionersku stanicu u holandskom mjestu Metslawier u kojoj se vrši selekcija i razvoj sorata za različite klimate i različite tržišne sektore. Svake godine se novi klonovi i sorte šalju na ogledna polja širom planete na kojima se ispituju sve važne karakteristike sorata. Znanje i iskustva sa oglednih polja prenose se do krajnjih potrošača u cilju pronalaženja sorte koja će odgovarati potrebama i zahtjevima lokalnog tržišta.

HZPC ima portfolio od preko 90 različitih sorata krompira raspoređenih u različite tržišne sektore, TRADITIONAL, RETAIL FRESH, CRISPS, FRENCH FRIES, ORGANIC, PEELED.

Carrera
Carrera
Colomba
Colomba
Hermosa
Hermosa
Sunita
Sunita
Untitled
Camelia
Sylvana
Sylvana
Lucinda
Lucinda
rashida
Rashida
Cayman
Cayman
Evora
Evora
Allison
Allison
Sifra
Sifra
Sunred
Sunred
Ronaldo
Ronaldo
Flamenco
Flamenco