UČITAVA SE
plantaflor

HOLCORN D.O.O. je ekskluzivni distributer substrata njemačke firme PLANTAFLOR za područje Crne Gore. Dva najzastupljenija substrata na našem tržištu su Blocking Compost i Favorit Motte.

Plantaflor Blocking Compost

Univerzalni substrat koji se koristi za profesionalno ili hobi sijanje ili pikiranje povrća i voća u kontejnere. Dolazi u pakovanju od 70l, fine strukture i sledećeg sastava:  bijeli treset(25%), crni treset(75%), kreč, odnos đubriva (ukupno 1kg, raspoređeno na NPK 18-10-20). Takođe je obogaćen mikroelementima.

Hemijske komponente i hranljive materije:

 • pH vrijednost 5,2-6,0
 • sadržaj soli 0,6-1,4gr/l
 • azot(N) 135-225mg/l
 • fosfor(P₂O₅) 60-140 mg/l
 • kalijum(K₂O) 175-290mg/l

Plantaflor Favorit Motte

Pakovanja od 70l, Plantaflor Favorit Motte je substrat koji je namijenjen za sjetvu i proizvodnju rasada povrća u ljetnjem periodu. Odlikuje ga povećana količina crnog treseta(90%), što mu omogućava da u ljetnjem periodu bolje održava optimalnu vlagu. Takođe sadrži bijeli treset(10%), đubrivo (ukupno 1,1kg raspoređeno na NPK  18-10-20) i mikroelemente.

Hemijske komponente i hranljive materije:

 • pH vrijednost 5,2-6,0
 • sadržaj soli 0,7-1,5gr/l
 • azot(N) 135-225mg/l
 • fosfor(P₂O₅) 65-155 mg/l
 • kalijum(K₂O) 180-300mg/l
favorit

Plantaflor Tray Substrate

Substrat fine strukture koji se koristi za presađivanje. Pakovanja je 70l, uglavnom ga koriste rasadničari zbog rastresite strukture koja mu omogućava da podnese veću količinu vode jer sadrži povećanu količinu bijelog treseta(35%). Takođe sadrži crni treset(65%),kreč, đubrivo (ukupno 1kg, raspoređeno na NPK 18-10-20) kao i mikroelemente.

Hemijske komponente i hranljive materije:

 • pH vrijednost 5,2-6,0
 • sadržaj soli 0,6-1,4gr/l
 • azot(N) 135-225mg/l
 • fosfor(P₂O₅) 60-140 mg/l
 • kalijum(K₂O) 175-290mg/l

Plantaflor Blumenerde

Dolazi u pakovanjima od 20l, 40l i 60l. Univerzalan substrat koji se koristi za sijanje i sadnju cvijeća, srednje strukture i koji sadrži sve potrebne hranjive materije za idealan rast i razvoj. Takođe sadrži bijeli(30%) i crni treset(70%), kvarcni pijesak, đubrivo (ukupno 1,4kg raspoređeno na NPK 18-10-20) kao i minerale I dodatke iz gline koji mu omogućavaju bolje zadržavanje veće količine vode.

Hemijske komponente i hranljive materije:

 • pH vrijednost 5,2-6,0
 • sadržaj soli 0,8-1,8gr/l
 • azot(N) 175-295mg/l
 • fosfor(P₂O₅) 80-180 mg/l
 • kalijum(K₂O) 210-350mg/l