UČITAVA SE

HERMOSA

 • Veoma pogodna za rano vađenje
 • Krupne krtole
 • Dobar prinos
 • Dobar sadržaj suve materije
 • Otporna na krastavost
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja B – Blago brašnjav
 • Ranostasnost: 72 Srednje rana
 • Prinos: 108 Visok
 • Veličina krtola: 86 Veoma krupne
 • Oblik krtola: Ovalne
 • Broj krtola: 6-8
 • Boja mesa nakon kuvanja: Svetlo žuta
 • Boja pokožice: Žuta
 • Period mirovanja klice: 46 Prilično kratak
 • Osjetljivost na Metribuzin: 73 Srednje osjetljiv
 • Razvoj habitusa: 68 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 17 Osjetljiv
 • Poremećaj malog krompira 88 Nije osjetljiv
 • Suva materija / Skrob: 19% / 13,2%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 346 / 1,074
 • Prstenasta pjegavost: 49 Osjetljiv
 • Plamenjača lista: 38 Veoma osjetljiv
 • Plamenjača krtole: 73 Blago osjetljiv
 • Obična krastavost: 68 Blago osjetljiva
 • Prašna krastavost: 60 Blago osjetljiva
 • PVY: 29 Veoma osjetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 99 Tolerantna
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 PCN otpornost
VRIJEDNOST 9 7
FYSIO F1 F2 F6 F18 Bolest krtole
VRIJEDNOST 9 1 1 1

GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28/35 55.000 24 20 cm
35/55 46.000 29 24 cm
55/65 42.000 32 26 cm
 • Dubina sadnje: 3 cm dublje od standarda.
 • Za precizno računanje provjeriti broj krtola.
ĐUBRENJE
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 200 kg N/ha uključujući azot u zemljištu.
 • 100 % azota aplicirati u jednoj dozi, ovo će doprineti razvoju biljke.
 • Na zemljištima siromašnim sa kalijumom, primeniti kalijum pred sadnju kako bi se povećala otpornost na pojavu modrica tokom vađenja i skladištenja.
 • Kalijum i Fosfor primeniti u standardnim dozama.
 • Za rano vađenje, nije preporučljiva upotreba stajnjaka.
GENERALNE INSTRUKCIJE ZA GAJENJE
Prije sadnje i sadnja
 • HERMOSA ima standardan period mirovanja klice.
 • Naklijavanje će doprineti bržem razvoju biljke.
 • Prije sadnje, sjeme treba aklimatizovati na lokalne uslove.
 • Prije sadnje, sjeme treba na vrijeme izvaditi iz hladnjače.
 • HERMOSA se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Saditi HERMOSU 3 cm dublje kako bi se izbegla poojava zelenih krtola.
 • Obezbediti visok i pravilan banak kako bi se izbjegle zelene krtole.
 • HERMOSA je otporna na poremećaj malog krompira, stoga se može saditi rano.
 • Na osjetljivim zemljištima, aplicirati tretman protiv Rhizoktonie.

Tokom vegetacije

 • Zametanje krtola se odvija rano u sezoni.
 • HERMOSA raste visoko u banku.
 • Broj zametnutih krtola je nizak, krtole rastu veoma krupne.
 • Redovno navodnjavanje smanjuje rizik od pucanja krtola.
 • HERMOSA je osjetljiva na plamenjaču, ali s’obzirom da je rana sorta, to obično ne predstavlja problem.

Desikacija i vađenje

 • HERMOSA sazrijeva rano, tako da desikacija prolazi bez problema.
 • Prije desikacije, biljka treba da je započela proces uginjavanja. Ovako će se obezbjediti stabilna vrijednost suve materije.
 • HERMOSA se može vaditi nakon 90-100 dana.
 • Kako bi se izbjegla oštećenja od insekata na krtolama, održavati zemlju hladnu i bankove zatvorene navodnjavanjem malih količina vode nakon desikacije. Visok i kompaktan banak je veoma bitan.
 • HERMOSA raste visoko u banku stoga je visok rizik od pojave zelenih krtola. Voditi računa o periodu između desikacije i vađenja.

Skladištenje

 • HERMOSA ima standardan period mirovanja klice, stoga se prvih nekoliko meseci može skladištiti u ambijentalno skladište.
 • Voditi računa o pravilnnom zalječivanja rana od vađenja.
 • Redovna i kratkotrajna ventilacija je potrebna, radi prevencije akumulacije CO2.
 • Tokom skladištenja, izbjegavati kondenzaciju.