UČITAVA SE

Mineralna đubriva

HOLCORN D.O.O. je ekskluzivni distributer  mineralnih, vodotopivih i folijarnih  đubriva italijanske firme KAPPA ADRIATICA  za područje Crne Gore. KAPPA ADIATICA je firma sa 50 godina dugom tradicijom i jedna je od lidera u Evropi u toj oblasti.

Miješano mineralno đubrivo(NPK) koristi se za predsjetveno, startno, osnovno ili ishranu svih vrsta ratarskih, povrtlatskih, voćarskih  i vinogradarskih kultura na različitim tipovima zemljišta sa različitim dozama primjene. Preporučene doze primjene zavise od načina primjene i vrste kulture koja se đubri, dok broj tretiranja može biti 1-2 u toku godine. Način primjene može biti: preko zemljišta, inkorporacijom u zemljište ili lokalno(oko biljke ili u redove).

NPK 12-12-17 BTC + 2% MgO + 19% SO₃ +0,1% B (ORTO FRUTTA)

Specijalno BTC đubrivo proizvedeno od najkvalitetnih sirovina. Sadrži tri makroelementa(N12% – P2O5 12% – K2O17%) i sumpor-trioksid(vodootopivi SO₃(18%) koji je lako dostupan biljkama, kao i ostale mikroelemente(2% MgO, 0.1% B), pa je samim tim kompletan nutricioni zahtjev biljaka obezbijeđen ovim đubrivom na djelotvoran i originalan način. Zbog specifičnosti sirovina i načina proizvodnje ovo đubrivo ne zagađuje zemljište prilikom primjene, dok garantuje kvalitet i visok prinos Vaših usjeva.

Pakovanje: 25kg, 600kg(na upit)
Veličina granule: 2-5mm (min 95%)
Primjena: povrće, drvenastvo voće, jagodasto voće, citrusi, masline, vinova loza, travnjaci
Način primjene: preko zemljišta, inkorporacijom u zemljište ili lokalno(oko biljke ili u redove)
Doza primjene: 300-600kg/ha (zavisi do načina primjene)

NPK 15-15-15 + 7% SO₃

Tradicionalno NPK 15-15-15+SO₃ mineralno osnovno đubrivo koje se koristi prilikom sjetve različitih kultura na svim tipovima zemljišta. Sastav:

 • azot(N) 15% (amonijačni 9%, amidni 6%)
 • fosfor (P₂O₅) 15% (P₂O₅ topiv u vodi u kiselini 6%, P₂O₅ vodotopivi 4%, P₂O₅ topiv samo u kiselini 9%
 • kalijum (K₂O) 15% (vodotopivi K₂O 15%)
 • sumpor (SO₃) 7% (vodotopivi SO₃ 7%)

Pakovanje: 25kg, 600kg(na upit)
Veličina granule: 2-5mm (min 95%)
Primjena: povrće, drvenastvo voće, jagodasto voće, žitarice, travnjaci
Način primjene: preko zemljišta, inkorporacijom u zemljište ili lokalno(oko biljke ili u redove)
Doza primjene: 300-700kg/ha (zavisi do načina primjene)

NPK 8-16-24

NPK 8-16-24 je mineralno đubrivo koje se koristi na zemljištima sa nižim sadržajem kalijuma i za one kulture koji zahtijevaju veći procenat kalijuma. Sledećeg je sastava:

 • azot(N) 8% (amonijačni 6%, urea 2%)
 • fosfor (P₂O₅) 16% (P₂O₅ topiv u vodi u kiselini 5%, P₂O₅ vodotopivi 3%, P₂O₅ topiv samo u kiselini 11%)
 • kalijum (K₂O) 24% (vodotopivi K₂O 24%)

Pakovanje: 25kg, 600kg(na upit)
Veličina granule: 2-5mm (min 95%)
Primjena: povrće, drvenastvo voće, jagodasto voće, groždje, sećerna repa
Način primjene: preko zemljišta, inkorporacijom u zemljište ili lokalno(oko biljke ili u redove)
Doza primjene: 300-600kg/ha (zavisi do načina primjene)

NPK 6-12-24 + 8% SO₃

NPK 8-16-24+SO₃ je mineralno đubrivo koje se koristi na zemljištima sa nižim sadržajem kalijuma i za one kulture koji zahtijevaju veći procenat kalijuma. Sledećeg je sastava:

 • azot(N) 6% (amonijačni 5%, urea 1%)
 • fosfor (P₂O₅) 12% (P₂O₅ topiv u vodi u kiselini 5%, P₂O₅ vodotopivi 3,5%, P₂O₅ topiv samo u kiselini 7%)
 • kalijum (K₂O) 24% (vodotopivi K₂O 24%)
 • sumpor (SO₃) 8% (vodotopivi SO₃ 8%)

Pakovanje: 25kg, 600kg(na upit)
Veličina granule: 2-5mm (min 95%)
Primjena: povrće, drvenastvo voće, jagodasto voće, žitarice, sećerna repa, vinova loza
Način primjene: preko zemljišta, inkorporacijom u zemljište ili lokalno(oko biljke ili u redove)
Doza primjene: 300-600kg/ha (zavisi do načina primjene)

NPK 7-20-30

NPK 7-20-30  je kompleksno mineralno đubrivo koje sadrži sve neophodne makroelemente, i zbog svojeg strukture i sastava spada u đubriva sa visokom koncentracijom hranljivih materija, pa samim tim koristi se za različite vrste kultura na različitim zemljištima, posebno kod kultura koje zahtijeva visok procenat kalijuma.

 • azot(N) 7% (amonijačni 4%, amidni 3%)
 • fosfor (P₂O₅) 20% (P₂O₅ topiv u vodi u kiselini 15%, P₂O₅ vodotopivi 11%, P₂O₅ topiv samo u kiselini 5%)
 • kalijum (K₂O) 30% (vodotopivi K₂O 30%)

Pakovanje: 25kg, 600kg(na upit)
Veličina granule: 2-5mm (min 95%)
Primjena: povrće, drvenastvo voće, jagodasto voće, žitarice, sećerna repa, vinova loza
Način primjene: preko zemljišta, inkorporacijom u zemljište ili lokalno(oko biljke ili u redove)
Doza primjene: 200-700kg/ha (zavisi do načina primjene)

ENERGIKO N 30% (36%SO₃)

ENERGIKO (N 30% i  36%SO₃) je azotno mineralno đubrivo koje se koristi za prihranu poljoprivrednih kultura. ENERGIKO sadrži azot u dva oblika: amonijačnom(1/3 od ukupne količine) i amidnom(UREA=2/3 od ukupne količine) u čemu se ogleda njegova osnovna prednost u odnosu na druga azotna đubriva koja se tradicionalno koriste kod nas za prihranu usjeva. Kao što je poznato azot u amonijačnom obliku je dostupan biljkama veoma brzo nakon njegovog unošenja u zemljište dok azot u amidnom obliku je kao takav nedostupan za biljke, već je neophodno da on iz amidnog(UREA) oblika određenim hemijskim procesima pređe u amonijačni, a nakon toga nitratni oblik azota koje biljka može usvajati svojim korjenovim sistemom i koristiti za ishranu. Na ovaj način jednokratnom primjenom mineralnog đubriva ENERGIKO obezbjeđujemo biljkama kontinuiranu i izbalansiranu ishranu azotom kroz duži vremenski period, a gubici azota u zemljištu svedeni su na minimum.

Pakovanje: 25kg, 500kg(na upit)
Veličina granule: 2-5mm (min 95%)
Primjena: povrće, drvenastvo voće, jagodasto voće, citrusi, masline, vinova loza
Način primjene: preko zemljišta, sistemom kap po kap ili lokalno(oko biljke ili u redove)
Doza primjene: 300-700kg/ha (zavisi od načina primjene)

Napomena: Navedene količine primjene predstavljaju orijentacione primjere, za najbolje vrste i doze primjene đubriva nas slobodno kontaktirajte!