UČITAVA SE

Organska đubriva

Stallatico Pelletato

Organsko peletirano đubrivo koje se dobija od osušenog izmeta konja i krava. Dobija se kombinovanjem humusa iz fermentiranog, humificiranog i bakteriološki aktivnog đubriva brzog i progresivnog djelovanja. Zahvaljujući svojim komponentama njegova efikasnost je vrlo visoka. Pogodno je za upotrebu u organskoj proizvodnji. Preporučena doza primjene kod osnovnog đubrenja jeste 25kg/100m²(preporučuje se inkorporacija u zemljište) ili kod posađenih biljaka od 0,7-5kg po biljci(raspoređeno tako da se pokrije krošnja biljke).

Pakovanje: vreće od 25kg
Veličina peleta: 5-6mm
Sastav: PH vrijednost 6,0-7,0, organski azot(N) 2-4%, organski ugljenik(C) bio porijekla 26%, fosfor(P₂O₃) 3-4%, kalijum(K₂O) 3-4%, vlažnost 15%, organska materija 75%, suva materija 84,51%
Koristi se za sledeće kulture: povrće(u zatvorenom ili na otvorenom), voće, vinovu lozu, masline, luk, ratarske kulture(pšenica, ječam, ovas, kukuruz, riža, soja, suncokret…)

Biofer 25% Fe SO4

Peletirano kravlje, konjsko i pileće stajsko prirodno osušeno đubrivo koje potiče iz neindustrijskih uzgajališta. BIOFER 25% Fe sadrži dodatak od 25% željezovog sulfata pa je samim tim prikladan za sve vrste zemljišta, posebno za ona kod kojih sprječava i suzbija nedostatke željeza posebno na krečnjačkim zemljištima gdje učinak ozelenjavanja ima veće pogodnosti uzimajući u obzir da biljke imaju poteškoća da ga upiju. Preporučena doza primjene kod osnovnog đubrenja jeste 25kg/100m²(preporučuje se inkorporacija u zemljište) ili kod posađenih biljaka od 0,5-4kg po biljci(raspoređeno tako da se pokrije krošnja biljke).

Pakovanje: vreće od 25kg, vreće od 500kg(na upit), vreće od 1200-1400kg(na upit)
Veličina peleta: 5-6mm
Sastav: azot(N) ukupno 3%(organski azot 2%), ugljenik(C) 25%, SO₃ 5%, željezo(Fe) 5%
Koristi se za sledeće kulture: povrće(u zatvorenom ili na otvorenom), voće, vinovu lozu, masline, agrume

Pollina Pellettata

Organsko pileće peletirano đubrivo koje se dobija od prerađenog izmeta kokošaka i piladi. Preporučuje se kao zamjena za stajsko đubrivo, jer obogaćuje zemljište stabilnom organskom materijom (humusom) i mikroorganizmima koji poboljšavaju hemijsku, fizičku i biološku plodnost zemljišta te zahvaljujući peletiranom obliku olakšava njegovo razgrađivanje. Optimalne količine azota, fosfora i kalijuma sadržane u organskom peletiranom đubrivu Pollina Pellettata, garantuje potpunu i uravnoteženu hranu za svaku kulturu. Pogodno za organsku proizvodnju. Preporučena doza primjene kod osnovnog đubrenja jeste 25kg/100m²(preporučuje se inkorporacija u zemljište) ili kod posađenih biljaka od 0,5-4kg po biljci(raspoređeno tako da se pokrije krošnja biljke).

Pakovanje: vreće od 25kg
Veličina peleta: 5-6mm
Sastav: PH vrijednost 6,0-7,0, organski azot(N) 2-4%, kalijum(K₂O) 4,3%, organski ugljenik(C) bio porijekla 26%, vlažnost 15%, organska materija 75%,
Koristi se za sledeće kulture: povrće(u zatvorenom ili na otvorenom), voće, vinovu lozu, masline, luk, ratarske kulture(pšenica, ječam, ovas, kukuruz, riža, soja, suncokret…)