UČITAVA SE

Organska đubriva “Unimer”

SUPERSTALLATICO

SUPERSTALLATICO je moderan i funkcionalan oblik zrelog stajnjaka preuzet iz stare seoske tradicije, zahvaljujući kojem sve korisne karakteristike i sadržaj hranljivih materija i huminske i fulvične kiseline ostaju nepromijenjeni. Bakterijska flora karakteristična za humus očuvana je zahvaljujući procesu dehidracije na niskim temperaturama. Proizvod ne sadrži salmonelu i patogene klice. SUPERSTALLATICO se koristi kao zamjena za tradicionalno đubrenje poljoprivrednog zemljišta u dozi od 2000-2500kg  po hektaru za sve usjeve, što smanjuje mineralno đubrenje za 30%. Lagano zakopati nakon širenja. Savršena usklađenost sastojaka i procesa proizvodnje sa važećim propisima o organskom đubrenju omogućava njenu sertifikaciju u vrijeme proizvodnje.

 

SASTAV:

Vlažnost 14%

Organski ugljenik (C) biološkog porekla 16%

Azot (N) ukupno 1%

C / N odnos

  • Sirovine

Goveđe i konjsko đubrivo koje ne potiče iz industrijskog

poljoprivrednog ratarstva.

POLLINAMATURA

 

POLLINAMATURA BIOUNIMER karakterišu sledeće karakteristike:

– visok stepen humifikacije sirovine od fundamentalnog je značaja za postizanje trajnog snabdjevanja zemljišta azotom i aktiviranje razmjene hranljivih materija, uz sprečavanje problema nastalih preradom svježeg materijala;

– značajno prisustvo fulvične kiseline, koja prevladava nad huminskom, omogućava efikasno zadržavanje hranljivih materija, držeći ih na raspolaganju korijenu usjeva;

– formiranje humusnih jedinjenja niske molekulske mase, koje promovišu značajnu jonsku pokretljivost unutar toka hranljivih materija.

 

SASTAV:

Organski azot (N) ukupno 2,5%

Fosfor pentoksid (P2O5) ukupno 2,5%

Prirodno organsko đubrivo koje se sastoji od živinskog đubriva koje je sazrevalo najmanje pet mjeseci, a zatim se neutrališe i dehidrira.

polimatura

DIABLO S NPK 9-12-18 (Ca-S) 8-15 sa borom (B), gvožđem (Fe), cinkom (Zn) BTC

 

ORGANSKO-MINERALNO ĐUBRIVO SA NISKIM NIVOM HLORIRDA

Velika količina humificiranog organskog ugljenika (humni i fulvi ugljenik). To je inovativno organo-mineralno NPK đubrivo, sa makroelemntima i mikroelementima (bor, cink i gvožđe) pogodno za hortikulturu kao što su paprika, paradajz, tikvice, kupusnjače i lisnato povrće, voćke i vinovu lozu, koji zahtjevaju veće količine kalijum sulfata, sa ciljem da se minimizira salinitet i hlor. Sa optimalnom količinom dostupnog fosfora i postepenog oslobađanja azota, utiče uravnotežen razvoj i efikasno sazrijevanje. Prisustvo kalcijuma, sumpora i mikroelemenata, neophodnih za okruženje i fotosintetičku aktivnost, čini proizvod pogodnim za vinovu lozu i nekoliko povrtarskih kultura. Hranljive jedinice u reakciji sa humificiranim djelom organske materije (huminske i fulvo kiseline i humini) stiču značajan stepen zaštite i omogućavaju optimalan agronomski prinos.

Ovo omogućuje:

• visoka i produžena dostupnost hranljivih materija za ceo ciklus useva;

• smanjenje gubitaka usled nerastvorljivosti, ispiranja i isparavanja;

• racionalizacija tehnike đubrenja, sa mogućnošću prelaska iz perioda upotrebe ishrane;

• ušteda u jedinicama đubriva.

Dodati mineralni azot se postepeno zamjenjuje kao integrisan u humusni dio organske materije. Kalcijum jača ćelijske membrane, neutrališe organske kiseline i poboljšava kvalitet proizvodnje. Sumpor (SO3 15%) doprinosi tako što hrani biljku boljim metabolizmom aminokiselina na ćelijskom nivou. Bor, gvožđe i cink: prvi poboljšava zametanje plodova, usvajanje i transport kalcijuma, drugi pojačava fotosintetičku efikasnost i proizvodnju šečera, treći utiče na metabolizam azota i unosa fosfora.