UČITAVA SE

SIFRA

 • Veoma atraktivna sjajna pokožica
 • Visok prinos
 • Široka adaptacija
 • Niske potrebe za azotom
 • Rano zametanje krtola
KARAKTERISTIKE:
 • Tip kuvanja: AB – srednje tvrdo
 • Ranostasnost: 55 Kasna
 • Prinos : 115 Veoma visok
 • Veličina krtola: 82 Krupne
 • Oblik krtola: Okruglo ovalne
 • Broj krtola: 12-14
 • Boja mesa nakon kuvanja: Krem
 • Boja pokožice: Svetlo žuta
 • Period mirovanja klice: 55 Srednje kratak
 • Nicanje: 68 Normalno
 • Osjetljivost na Metribuzin: 85 Blago osjetljiva
 • Razvoj habitusa: 74 Snažan
 • Unutrašnje modrice: 12 Prilično osjetljiv
 • Poremećaj malog krompira: 83 Nije osjetljiva
 • Suva materija/Skrob: 19,7% / 13,8%
 • Masa pod vodom / Specifična težina: 359 / 1,077
 • Prstenasta pjegavost: 28 Veoma osjetljiva
 • Plamenjača lista: 53 osjetljiva
 • Plamenjača krtol: 63 Osjetljiva
 • Alternaria: 67 Blago osjetljiva
 • Obična krastavost: 57 Blago osjetljiva
 • Prašna krastavost: 50 Osjetljiva
 • PVY: 34 Veoma osjetljiva
 • Yntn tolerancija krtole: 95 Blago osjetljiva
TIP Ro1 Ro2/3 Pa2 Pa3 PCN otpornost
VRIJEDNOST 9 4 6 1
FYSIO F1 F2 F6 F18 Bolest krtole
VREIJDNOST 9 3 3 2

GUSTINA SADNJE:
Međuredno rastojanje
Kalibraža Broj biljaka/ha 75 cm 90 cm
28/35 45.000 30 25 cm
35/55 38.000 35 29 cm
55/65 36.000 37 31 cm
 • Dubina sadnje: standardno.
 • Uvijek proveriti broj krtola za precizno računanje.
ĐUBRENJE
 • Količinu đubriva prilagoditi analizi zemljišta.
 • Azot (N): 200 kg N/ha uključujući sadržaj u zemljištu.
 • Azot (N): 80% u poređenju sa ostalim kasnim sortama.
 • 4/5 pre/tokom sadnje, 1/5 kao top dressing.
 • Na zemljištima siromašnim sa kalijumom, primjeniti đubrivo na bazi kalijuma prije sadnje, kako bi se povećala otpornost na oštećenja priikom vađenja.
 • Fosfor u standardnim količinama.
GENERALNE INSTRUKCIJE ZA GAJENJE
Prije sadnje i sadnja
 • SIFRA se može gajiti na svim tipovima zemljišta.
 • Na težim zemljištima neophodna je dobra struktura kako bi krtole bile pravilnog oblika.
 • Izbegavati zemljišta sa visokim rizikom od pojave krastavosti.
 • Naklijavanje će ubrzati biljku, može se saditi i sa malimm kllicama (white buds).
 • Podesiti gustinu sadnje prema preporukama s’obzirom da SIFRA zameće veliki broj krtola.

Tokom vegetacije

 • Koristiti proizvode sa efektom na Alternaria solani i Alternaria alternata.
 • Redovno i preventivno koristiti funngicide.

Desikacija i vađenje

 • Nedovoljno formirana pokožica imaće negativan efekat na skladištenje.
 • Biljka treba da je zrela pre desikacije. Prije vađenja krtole moraju imati formiranu pokožicu.
 • Visok sadržaj suve materije u kombinaciji sa niskim temperaturama tokom vađenja imaće negativan uticaj na pojavu modrica tokom vađenja.
 • Tokom vađenja izbegavvati mehaničke povrede za bolji skladišni potencijal.

Skladištenje

 • SIFRA je pogodna za dugo skladištenje.
 • Zalječenje ranica od vađenja je neophodno, jer je SIFRA osjetljiva na Fusarium.
 • SIFRA je blago osjetljiva na Phomu, potrebno je dobro zalječivanje rana od vađenja. Brzo obaranje temperature nakon vađenja nije poželjno.
 • Stabilna temperatura tokom skladištenja smanjiće rizik od razvoja srebrne krastavosti.