UČITAVA SE

Micoxpor GR NP 10-36

MICOXPOR GR NP 10-36

MICOXPOR GR NP 10-36 je organsko mineralni kompleks NP (10-36) obogaćen sa molibdenom i cinkom.Ubrzava klijanje, ukorjenjivanje i povećava usvajanje azota. Organska frakcija jača formulaciju dodavanjem mješavine enzimskih grupa, mikrospora i micelija endomikoriznih simbiotskih gljiva. Oni se bave djelovanjem mikrofaune tla i poboljšavaju prirodni mehanizam otpornosti biljaka. Svi ovi faktori doprinose odličnom kvalitetu i prinosu.

Sastav:

Azot  (N) ukupni 10%
Azot  (N) organski 2%
Azot (N) amonijacni 8%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5) ukupni 36%
FOSFOR PENTOKSID (P2O5)   topljiv u neutralnom amonijskom 36%
                                                     citratu i vodi
FOSFOR PENTOKSID (P2O5)   topljiv u vodi 32%
Bor (B) ukupni 0.10%
Molibden (Mo) ukupni 0.00%
Zinc (Zn) ukupni 0.80%
Ugljenik (C) organski bioloskog porijekla 7.50%

Doza prije sadnje 25-35 kg/ha