UČITAVA SE

Agrobor 11 L

SASTAV

Bor (B) topljiv u vodi     11%

Koristiti samo prema potrebama biljke. Preporučene doze ne treba prekoračiti.

 

KARAKTERISTIKE

Agrobor 11 L je formulacija na bazi bor etanolamina. Ova smješa omogućava brzu i potpunu apsorpciju bora, takođe i veliku pokretljivost unutar tkiva biljke. Agrobor 11 L sprečava i liječi siroko rasprostranjene poremećaje koji se javljaju usljed nedostatka bora:

umanjene bobice kod grožđa,

suberozu jabuke

 šupljine kod šećerne repe

deformacije kod suncokreta

rahitis kod duvana

slabo zametanje

Agrobor 11 L se može primijeniti folijarno.

           

KOLIČINA I NAČIN UPOTREBE

Povrće i Cvijetne kulture: 2-3 tretiranja u prvim fazama rasta, prije cvjetanja ili kad god se jave simptomi nedostatka bora, u razmaku od 8 do 10 dana 80-100 g/hl (0,8-1kg/ha)

Vinova loza: 3 tretiranja, 2 puta prije cvjetanja i jednom poslije cvjetanja 120-150 g/hl (1,2-1,5 kg/ha)

Citrusi, maslina: 2-3 tretiranja prije i poslije cvjetanja, ili kad god se jave simptomi nedostatka bora, u razmaku od 8 do 10 dana 150-180 g/hl (1,5-1,8 kg/ha)

Jabuka, kruška, šljiva, breskva: 2-3 tretiranja prije i poslije cvjetanja, ili kad god se jave simptomi nedostatka bora, u razmaku od 8 do 10 dana 100-120 g/hl (1-1,2 kg/ha)

Industrijski usjevi (krompir, paradajz, soja): 2-3 tretiranja prije i poslije cvjetanja, ili kad god se jave simptomi nedostatka bora, u razmaku od 8 do 10 dana 100-150 g/hl (1-1,5 kg/ha)

Šećerna repa: Tretirati od faze 4og lista, ili kad god se jave simptomi nedostatka bora 100-150 g/hl (1-1,5 kg/ha)

Žitarice: 2 tretiranja prije i poslije cvjetanja, ili kad god se jave simptomi nedostatka bora, u razmaku od 8 do 10 dana 150-200 g/hl (1,5-2 kg/ha)

Plasteničke kulture (povrće, cvijeće): u prvim fazama rasta, prije cvjetanja ili kad god se jave simptomi nedostatka bora, doza ne smije da prelazi 80 g/hl i tretirani u najhladnijim djelovima dana.