UČITAVA SE

Agromag 9 L Complex

Agromag 9 L Complex

Mješavina mikro-hranljivih elemenata mangana (Mn), molibdena (Mo), cinka (Zn) i magnezijuma (MgO)

 

Sastav:

Mangan (Mn) topljiv u vodi              0,5%
Molibden (Mo) topljiv u vodi                       0,5%
Cink (Zn) topljiv u vodi                     1%
Magnezijum (MgO) topljiv u vodi   9%

Koristiti samo prema potrebama biljke. Preporučene doze ne treba prekoračiti.

Agromag 9 L Complex  je specifična formulacija gdje je magnezijum, zajedno sa manganom, molibdenom i cinkom, povezan sa specijalnim organskim jedinjenjem, koje omogućavaju da biljke lakše apsorbuju. Agromag 9 L Complex ima za cilj da spriječi i liječi bolesti vezane za nedostatak magnezijuma, kao što su: hlorozu na rubu i po sredini lista, kada prejeli od hloroze počinju da mijenjaju boju u tamno crvenu i prelaze u nekrozu, isušavanje i opadanje listova.

Količina i vrijeme upotrebe:

Povrće i cvijeće: Protiv opadanja lista, u početnim fazama ravoja ili kad god se pojave prvi simptomi, 400-500 g/hl (4-5 kg/ha)
Vinova loza: Protiv sušenja lastara, 3 primjene, 600-800 g/hl (6-8 kg/ha)
1. Primjena poslije cvjetanja,
2. Primjena 10-15 dana kasnije,
3. Primjena 10-15 dana prije bojenja ploda.
Citrusi, maslina: U početnim fazama, prije cvjetanja ili kad god se pojave prvi simptomi, 450-550 g/hl ( 4,5-5,5 kg/ha)
Jabuka: Protiv opadanja lista, od početka rasta ploda, 3 primjene svakih 10-15 dana, 500-600 g/hl (5-6 kg/ha)
Paradajz, krompir, soja, šećerna repa, suncokret, pamuk: U početnim fazama, prije zrijevanja ili kad god se pojave simptomi 450-550 g/hl (4,5-5,5 kg/ha)
Stočne kulture: U početnim fazama ili kad god se pojave simptomi 600-700 g/hl (6-7 kg/ha)
Drveće i ukrasno žbunje: U početnim fazama, ili kad god se pojave simptomi 500-600 g/hl (5-6 kg/ha)
Kulture u plastenicima: U početnim fazama, ili kad god se pojave simptomi, primijeniti u najhladnijem dijelu dana, 200g/hl