UČITAVA SE

Ena 19989

Ena 19989 sadrži alginate koji potiču, od ekstrakata morskih algi, kao sto je Ascophyllum nodosum, ugljene-hidrate i aminokiseline. Među njima se nalazi i cistein, koji podstiče sintezu proteina, tako da ova formulacija ima jak anti-stresni uticaj. Gvožđe pozitivno utiče na process fotosinteze. Cink stimuliše ćelijsku multiplikaciju, posebno u prvim vegetativnim fazama. Bor podstiče cvjetanje, rast i formiranje plodova. Komponente koje sadrži ova mjesavina su lako usvojive od strane biljaka, uz minimalan utrošak energije. Ena 19989 poboljšava nutritivni status biljaka u periodu rasađivanja cvjetanja, zametanja, temperaturnog stresa i napada parazita.

Ena 19989 se može primijeniti folijarno ili fertirigacijom.

            Sastav:

  • Gvožđe (Fe) – 0,5%
  • Molibden (Mo) – 0,3%
  • Cink (Zn) – 0,2%

Količina i vrijeme upotrebe:

Usjevi Faza Doza
Plodovito voće (dinja, paradajz, paprika) Tokom rasađivanja, cvjetanja i formirana ploda 5-10g = 10l
Salata, endivija Nakon rasađivanja ili nicanja, 2-3 tretiranja u razmaku od 8 do 10 dana 5-10g = 10l
Jagoda Tokom sadnje, prije početka cvjetanja, tokom cvjetanja i nakon formiranja ploda 10g = 10l
Vinova loza, maslina Od početka vegetacije do rasta ploda, 2-3 tretiranja u razmaku od 10 do 12 dana 6-10g = 10l
Citrusi, maslina Od početka vegetacije do rasta ploda, 3-4 tretiranja u razmaku od 10 do 12 dana 10g = 10l
Jabučasto i koštičavo voće ( jabuka, kruška, višnja, breskva, kajsija, šljiva 3-4 tretiranja od početka cvjetanja do formiranja ploda, u intervalu od 10 do 12 dana 5-10g = 10l
Industrijski usjevi (paradajzm grašak, suncokret) U toku početnih faza razvoja, 2-3 tretiranja u razmaku od 8 do 10 dana 5-10g = 10l
Zaštićeni prostor U toku početnih faza razvoja Max 5g = 10l

Upotrijebiti u nahladnijim satima dana