UČITAVA SE

Ergonfill

 

Ergonfill je formulacija koja izaziva efekat revitalizacije biljaka, aktivirajući njihove katalitičke procese. Erginfill se sastoji od aminokiselina male molekularne mase, dobijenih hidrolizom proteina životinjskog porijekla. Prisustvo komponenti sa visokim sadržajem energije, kao što su cistein, folna kiselina i derivati keratina, pozitivno utiče na aktivnost važnih enzimskih kompleksa, povećavajući funkcionalnost svake ćelije pojedinačno. Upotreba Ergonfilla podstiče različite aktivnosti na vegetativnom nivou: povećava formiranje proteina i ugljenih-hidrata sa visokom hranljivom vrijednošću, unapređuje sintezu indol-3-sirćetne kiseline i hlorofila. Ova aktivnost, koja i rezultat prisustva magnezijuma i gvožđa u formulaciji, poboljšava helaciju i transport makro i mikro elemenata Ergonfill je naročito dobar za biljke koje imaju usporen i zakržljao rast usljed nepovoljnih klimatsko – zemljišnih uslova (grad, rani ili kasni mrazevi, temperaturni skokovi, mehaničke povrede, zagušenje korijena, nematode, itd.). Upotreba Ergonfilla je veoma bitna kod pojave prekomjernog broja zametaka. Ova formulacija intezivira metaboličku aktivnost.

Ergonfill se može primijeniti folijarno i fertirigacijom.

            Sastav:

  • Azot (N) – 3,4% (u organskom obliku – 3,4%)
  • Ugljenik (C) – 12% (u biološkom obliku – 10%)
  • Magnezijum (MgO) – 2%
  • Gvožđe – 0,2%
  • Molibden (Mo) – 0,003%

Aminokiseline (%):

Fenilalanin – 0,4            Leucin – 0,7                  Tritofan – 0,1                  Glutamin – 2
Tirozin – 0,2                 Arginin – 1,2                 Izoleucin – 0,3                Lizin–0,8
Glicin – 5                      Cistein – 0,2                 Prolin – 2,7                     Asparitanska kiselina – 1,1
Valin – 5                       Metionin – 0,1               Hidroksiprolin – 1,6       Alanin–1,8
Serin – 0,3                    Histidin – 0,2                Treonin – 0,2   

Uvoznik za CG: HOLCORN d.o.o.

Golubovci bb, Podgorica

Tel: 020/681-197

holcorn@t-com.me www.holcorn.me

Količina i vrijeme upotrebe:

Usjevi Faze Doze
Plodovito povrće (paradajz, plavi patlidžan, paprika, lubenica, krastavac Od rasađivanja do zametanja ploda, 2-3 tretiranja u razmaku od 12 do 15 dana 10g = 10l
Salata, endivija, celer Nakon rasađivanja ili nakonj nicanja, 2-3 tretiranja u razmaku od 10 do 15 dana 10g = 10l
Jagoda  Od početka cvjetanja do formiranja ploda, 3 tretiranja u razmaku od 8 do 10 dana 10-12g = 10l
Vinova loza, kivi Od početka cvjetanja do formiranja ploda, 2-3 tretiranja u razmaku od 10 do 15 dana 10-15g = 10l
Citrusi, maslina Od početka vegetacije do rasta ploda, 3-4 tretirana u razmaku od 10 do 12 dana 12-18g = 10l
Jabučasto i koštičavo voće (jabuka, kruška, višnja, breskva, kajsija i šljiva) 3-4 tretiranja od početka cvjetanja do formiranja ploda, u intervalu od 10 do 12 dana 10-15g = 10l
Industrijski usjevi (paradajz, grašak, suncokret) U toku početnih faza razvoja, 2-3 tretiranja u razmaku od 8 do 10 dana 10-15g = 10l
Zaštićeni prostor U toku početnih faza razvoja Max. 10g = 10l

Upotrijebiti u najhladnijim satima dana

CON0200-ST#P#ERGONFILL